Recent Selected Publications

You can visit Pubmed for more details. Click here for Complete PubMed Bibiography.
Ruidong Xue#, Qiming Zhang#, Qi Cao#, Ruirui Kong#, Xiao Xiang#, Hengkang Liu, Mei Feng, Fangyanni Wang, Jinghui Cheng, Zhao Li, Qimin Zhan, Mi Deng, Jiye Zhu, Zemin Zhang, Ning Zhang*. Liver tumour immune microenvironment subtypes and neutrophil heterogeneity. Nature . 2022 Nov 9;
[Abstract] [Full Paper]
Lin Guo#, Xianfu Yi#, Lu Chen#, Ti Zhang#, Hua Guo, Ziye Chen, Jinghui Cheng, Qi Cao, Hengkang Liu, Chunyu Hou, Lisha Qi, Zhiyan Zhu, Yucun Liu, Ruirui Kong, Chong Zhang, Xiaohua Zhou, Zemin Zhang, Tianqiang Song, Ruidong Xue*, Ning Zhang*. Single cell DNA sequencing reveals punctuated and gradual clonal evolution in hepatocellular carcinoma. Gastroenterology . 2021 Sep 2;
[Abstract] [Full Paper]
Jie Zhu#, Jingxiang Wang#, Xin Wang#, Mingjing Gao#, Bingbing Guo#, Miaomiao Gao, Jiarui Liu, Yanqiu Yu, Liang Wang, Weikaixin Kong, Yongpan An, Zurui Liu, Xinpei Sun, Zhuo Huang, Hong Zhou*, Ning Zhang*, Ruimao Zheng* & Zhengwei Xie*. Prediction of drug efficacy from transcriptional profiles with deep learning. Nature Biotechnology. 2021 Jun 17;
[Abstract] [Full Paper]
Chunqing Wang#, Yongmei Li# , Shuai Yan#, Hao Wang, Xianfeng Shao, Mingming Xiao, Baicai Yang, Guoxuan Qin, Ruirui Kong, Ruibing Chen*, Ning Zhang*. Interactome Analysis Reveals That lncRNA HULC Promotes Aerobic Glycolysis Through LDHA and PKM2. Nature Communications. 2020 Jun 22; 11(1):3162.
[Abstract] [Full Paper]
Ruidong Xue#, Lu Chen#, Chong Zhang#, Masashi Fujita#, Ruoyan Li, Shu-Mei Yan, Choon Kiat Ong, Xiwen Liao, Qiang Gao, Shota Sasagawa, Yanmeng Li, Jincheng Wang, Hua Guo, Qi-Tao Huang, Qian Zhong, Jing Tan, Lisha Qi, Wenchen Gong, Zhixian Hong, Meng Li, Jingmin Zhao, Tao Peng, Yinying Lu, Kiat Hon Tony Lim, Arnoud Boot, Atushi Ohno, Kazuaki Chayama, Zemin Zhang, Steve George Rozen, Bin Tean Teh, Xin Wei Wang, Hidewaki Nakagawa*, Mu-Sheng Zeng*, Fan Bai*, Ning Zhang*.Genomic and transcriptomic profiling of combined hepatocellular and intrahepatic cholangiocarcinoma reveals distinct molecular subtypes. Cancer Cell. 2019 Jun 10;35(6):932-947.e8.
[Abstract] [Full Paper]
Ping Zhou#, Jiaqi Qin#, Ce Zhou, Guoyun Wan, Yuanyuan Liu, Mingming Zhang, Xiaoying Yang, Ning Zhang*, Yinsong Wang*. Multifunctional nanoparticles based on a polymeric copper chelator for combination treatment of metastatic breast cancer. Biomaterials. 2019 Mar;195:86-99.
[Abstract] [Full Paper]
Renwei Jing, Xiaoli Zhou, Jingwen Zhao, Yushuang Wei, Bingfeng Zuo, Abin You, Quan Rao, Xianjun Gao, Rong Yang, Lu Chen, Zhen Lu, Qibing Zhou, Ning Zhang*, Haifang Yin*. Fluorescent peptide highlights micronodules in murine hepatocellular carcinoma models and human in vitro. H epatology. 2018 Oct;68(4):1391-1411.
[Abstract] [Full Paper]
Ruibing Chen#, Yun Liu#, Hao Zhuang#, Baicai Yang, Kaiwen Hei, Mingming Xiao, Chunyu Hou, Huajun Gao, Xinran Zhang, Chenxi Jia, Lingjun Li, Yongmei Li*, Ning Zhang*. Quantitative proteomics reveals that long non-coding RNA MALAT1 interacts with DBC1 to regulate p53 acetylation. Nucleic Acids Research. 2017 Sep 29;45(17):9947-9959.
[Abstract] [Full Paper]
Yan Gao#, Xiaohui Ni#, Hua Guo#, Zhe Su#, Yi Ba#, zhongsheng Tong, Zhi Guo, Xin Yao, Xixi Chen, Jian Yin, Zhao Yan, Lin Guo, Ying Liu, Fan Bai*, X. Sunney Xie*, Ning Zhang*.Single-cell sequencing deciphers a convergent evolution of copy number alterations from primary to circulating tumour cells. Genome Research. 2017 Aug;27(8):1312-1322.
[Abstract] [Full Paper]